پوشش تفلون PTFE Coating

پوشش نچسب تفلون شامل دو نوع سيستم پوشش مي باشد:

  • پرایمر یا اولیه
  • تاپ کوت یا پوشش نهایی

اين محصولات دارای دمای عملکردی بالا تا 260 درجه سانتيگراد می باشند. ضريب سايش بسيار پايين، مقاومت نسبت به خوردگی بالا و مقاومت در برابر اسيد و باز عالی هستند. تفلون در اين نوع مصرف به صورت مايع می باشد.

پوشش تفلونی توسعه تفلون

پوشش FEP يا کوپليمر اتيلن پروپيلن فلئورين شده

پوشش FEP يا اصطلاحا COATING (کوتينگ) براساس ذوب و جريان مذاب می باشد. در اين حالت ورقه های نازک فوق العاده از پوشش FEP روی سطح ايجاد خواهد شد. دارای ويژگی های عالی مقاومت اسيد و باز، ضريب اصطکاک پايين، سطح فوق العاده نچسب و حداکثر دمای عملکرد 204 درجه خواهد بود.

پوشش PFA يا پر فلئورو الوکسي

از طريق پخت جريان مذاب روی سطح که به دو شکل مايع و پودر قابل استفاده می باشد. مزايای اين نوع پوشش تحمل حرارتی بلند مدت 260 درجه ضخامت ورق تا 40 ميلی متر و سختی عالی نسبت به PTFE و FEP می باشد.

پوشش EFT یا اتیلن تترافلوئورواتیلن

اگرچه اين متريال به طور کامل فلئورينه نشده است، اما مقاومت بسيار عالی در برابر اسيد و باز، تحمل حرارتی 150 درجه را دارا است. رزين ETFE نسبت به ساير فلئورو پليمرها سخت تر و تا ورقه های 40 ميلی متر قابل استفاده خواهند بود و فقط بصورت پودری می باشد.

پوشش تفلون ترکيبی

اين پوشش از محلول با فرمول خاص از ترکيب تفلون و با يکی ديگر از پليمرها به کاربرده می شود. به منظور تقويت سختی و مقاومت نسبت به خوردگی تفلون می باشد. زيرا ساير مشخصات تفلون در حلال پخت حفظ شده اند.

پوشش تفلون ترکيبی خود لغزنده

اين نوع پوشش نيز بصورت ترکيبی جهت ايجاد ويژگی خود لغزنده در شرايط خشک انجام می شود. معمولا با فيلرهای همچون کربن، محلول تفلون را پر کرده و تفلون کربن توليد شده را پوشش می دهد.

پوشش تفلون توسعه تفلون