برچسب: ورق پی تی اف ای کربن

  • خانه / ورق پی تی اف ای کربن

تفلون مخلوط با کربن 35 درصد

در تفلون 35% کربن (پی تی اف ای 35% کربن یا PTFE+35%Carbon)، مقدار 35% کربن و درصد ناچيزی گرافيت به تفلون خالص (پی تی اف ای یا PTFE) افزوده می شود. کربن تا حد قابل توجهی قدرت فرسايش و دگرديسي ماده را بهبود می بخشد و مقاومت شيميايي آن نسبتا بدون تغيير باقی می ماند. […]

تفلون مخلوط با کربن 25 درصد

تفلون کربن (پی تی اف ای کربن یا PTFE+Carbon) یکی از تفلون های فلئورینه شده است که 23% کربن و 2% گرافیت به تفلون (پی تی اف ای یا PTFE) خالص افزوده می شود و دارای ویژگی های نسبتا بهتری در مقایسه با تفلون (پی تی اف ای یا PTFE) خالص می باشد و به […]

تفلون پیک PTFE + PEEK

تفلون مخلوط با کربن 15 درصد

تفلون کربن 15% (پی تی اف ای کربن 15 درصد یا PTFE+15%Carbon) از لحاظ هدایت گرمایی و الکتریکی به خاطر ساختار دو وجهی، دارای هدایت گرمایی و خود لغزندگی بهتری نسبت به تفلون (پی تی اف ای یا PTFE) خالص می باشد. همچنین افزودنی نرم تری محسوب می شود و نیز دارای ضریب سایش کمتر […]