پلیمریزاسیون

  • خانه / Case Study / پلیمریزاسیون
پلیمریزاسیون توسعه تفلون

پلیمریزاسیون

بسپارش یا پلیمریزاسیون یک واکنش شیمیایی است که در آن مولکول های کوچک و ساده یا همان تکپار با یکدیگر پیوند برقرار کرده و مولکولی بزرگ با وزن مولکولی چندین برابر مولکول اولیه بوجود می آورند.

دسته بندی انواع بسپارش

روش های انجام بسپارش را می توان بصورت های مختلف دسته بندی کرد:

دسته بندی براساس طریقه عملکرد:

  • بسپارش آنیونی Anionic Polymerization
  • بسپارش رادیکالی Radicalic Polymerization
  • بسپارش کاتیونی Cationic Polymerization

دسته بندی براساس محصولات واکنش بسپارش:

واکنش بسپارش با توجه به امکان تشکیل مولکول دیگری به دو دسته تقسیم می شود:

بسپارش تراکمی Condensation Polymerization

در بسپارش تراکمی، متصل شدن تکپارها به یکدیگر با حذف اتم ها یا گروه های اتمی همراه است (مانند آب و …)

بسپارهای زیر به روش تراکمی تولید می شوند:

  1. پلی آمید (نایلون ها)، پلی استرها و بعضی پلی یورتانها است.
  2. بسپارش افزایشی

در بسپارش افزایشی تکپارها بدون از دست دادن مولکول، به یکدیگر متصل می شوند؛ بنابراین بسپار تولید شده با این واکنش دارای واحدهای تکرارشونده ای همانند تکپار اولیه هستند. بسپارهای زیر به روش فرایند بسپارش افزایشی تولید می شوند:

پلی اتیلن (PE)، پلی پروپیلن (PP)، پلی استایرن (PS)، پلی وینیل استات (PVAS) و پلی تترافلوئورواتیلن یا تفلون (PTFE) و بیشتر گرمانرم ها و برخی گرماسخت ها.

در سال 1952 فلوری طبقه بندی فوق را اصلاح و واکنش های بسپارش را براساس مکانیسم بسپارش به دو گروه واکنش های بسپارش مرحله ای و زنجیره ای تقسیم بندی کرد. طبقه بندی یادشده براساس این نظریه بود که در بسپارش های مرحله ای همه تکپارها از ابتدا تبدیل به دوپار (دو تکپار به هم چسبیده) و سپس سه پار (سه تکپار به هم چسبیده) و چهارپار و … می شوند. ولی در بسپارش زنجیره ای تنها تکپارهایی قابلیت تبدیل شدن به دوپار را دارند که بتوانند در ابتدای واکنش (رادیکاله یا یونیده) شوند. در مرحله بعدی نیز همین دیمرها هستند که به تکپارهای دیگر حمله می کنند و طول زنجیر خود را می افزایند و به سرعت به زنجیر بلندی تبدیل می شوند.

دسته بندی براساس محیط انجام واکنش

واکنش های بسپارش براساس محیط انجام واکنش به سه دسته تقسیم می شوند:

  • بسپارش توده ای Bulk Polymerization
  • بسپارش امولسیونی Emulsion Polymerization
  • بسپارش محلولی Solution Polymerization