تفلون کربن 15 درصد

  • خانه / Uncategorized @fa / تفلون مخلوط با…
تفلون پیک PTFE + PEEK

تفلون مخلوط با کربن 15 درصد

تفلون کربن 15% (پی تی اف ای کربن 15 درصد یا PTFE+15%Carbon) از لحاظ هدایت گرمایی و الکتریکی به خاطر ساختار دو وجهی، دارای هدایت گرمایی و خود لغزندگی بهتری نسبت به تفلون (پی تی اف ای یا PTFE) خالص می باشد. همچنین افزودنی نرم تری محسوب می شود و نیز دارای ضریب سایش کمتر (مقاومت سایشی بهتر) نسبت به تفلون خالص (پی تی اف ای یا PTFE) می باشد. در انتها می توان به این موضوع اشاره نمود که تفلون کربن 15% (پی تی اف ای کربن 15 درصد یا PTFE+15%Carbon) ماشین کاری راحت تری دارد.

تفلون مخلوط با کربن 15 درصد بصورت میلگرد و لوله در ابعاد و اندازه های متفاوت تولید و تامین می شود.

دیدگاهی بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.